Psychoterapia

Psychoterapia

Psychoterapia jest jedną z metod leczenia zaburzeń i różnego rodzaju nieprawidłowości w obszarze ludzkiej psychiki. Zależnie od rodzaju i stopnia nasilenia zaburzeń stosuje się różne rodzaje i metody leczenia psychoterapeutycznego. Kluczowym elementem jest...
Terapia online

Terapia online

Terapia to podstawowe narzędzie dla osób potrzebujących wsparcia psychicznego. Polega ona na spotkaniach z terapeutą w celu poprawy umiejętności radzenia sobie w trudnych momentach, uświadomienia sobie podłoża problemu oraz nauczenie się metod by poprawić jakość...
Terapia dzieci i młodzieży

Terapia dzieci i młodzieży

Terapia dzieci i młodzieży Dzieci i młodzież różnią się od dorosłych, mają inne postrzeganie na świat, nie wszystko rozumieją tak samo i nie mają takich doświadczeń jak osoby dorosłe. W związku z tym terapia dzieci i młodzieży będzie wyglądać inaczej. Terapia polega...
Pomoc psychologiczna

Pomoc psychologiczna

Pomoc psychologiczna obejmuje bardzo szeroki zakres działań, jakie może podejmować psycholog w celu zapewnienia klientowi pomocy i narzędzi niezbędnych w rozwiązywaniu kryzysów życiowych, pokonywaniu trudności czy w rozwoju osobistym. Pomoc psychologiczna...
Interwencja kryzysowa

Interwencja kryzysowa

Interwencja kryzysowa jest to działanie tymczasowe, krótkoterminowe, mające na celu udzielenie natychmiastowej pomocy osobom znajdujących się w sytuacji kryzysu. Działanie obejmuje wiele form pomocy między innymi: krótkotrwałą psychoterapię, farmakoterapię, pomoc...
Seksuologia

Seksuologia

Seksuologia to dziedzina interdyscyplinarna, która łączy w sobie wiele dziedzin. Dotyka wiele ważnych sfer ludzkiego życia. Po pierwsze zajmuje się sferą seksualną, która jest integralna i indywidualna dla każdej osoby. Seksualność człowieka to aspekt łączący w...