Terapia dzieci i młodzieży

Terapia dzieci i młodzieży

Dzieci i młodzież różnią się od dorosłych, mają inne postrzeganie na świat, nie wszystko rozumieją tak samo i nie mają takich doświadczeń jak osoby dorosłe. W związku z tym terapia dzieci i młodzieży będzie wyglądać inaczej. Terapia polega na kształtowaniu bardziej adaptacyjnych postaw i zachowań. W procesie leczenia, terapeuta ma za zadanie doprowadzenie do zmian obecnego zachowania, które jest niekorzystne. Celem terapii jest pomoc w zrozumieniu przyczyn doświadczanych kłopotów a następnie stworzenie możliwości uporania się z nimi by zapewnić płynność dalszego rozwoju.
Terapia dla dzieci i młodzieży opiera się na współpracy nie tylko z dzieckiem ale i z rodzicami lub prawnymi opiekunami ale i rodzina czy nauczycielami.


W przypadku dzieci i młodzieży do 16 roku życia, zgodę na terapię musi wyrazić rodzic lub opiekun prawny, natomiast po ukończeniu 18 roku życia pacjent sam podejmuje decyzję o podjęciu terapii.

Treść rozmowy z terapeutą nie jest przekazywana rodzicom aby nastolatek czuł się bezpiecznie i miał swobodę rozmowy. Wyjątek stanowi zagrożenie życia lub zdrowia.

Jak przebiega terapia dzieci i młodzieży?

Wszystko zaczyna się od konsultacji, które mają charakter trzech spotkań. Na pierwsze spotkanie przychodzą rodzice lub prawni opiekunowie. Ważne by na pierwszą konsultację przyszli oboje rodziców lub prawnych opiekunów. W tym momencie przedstawiany jest problem z ich punktu widzenia. Kolejnym etapem jest spotkanie z dzieckiem kiedy to terapeuta poznaje pacjenta i jego punkt widzenia. Po tej konsultacji, zapraszani są rodzice i wtedy terapeuta przedstawia swoje obserwacje i proponuje najlepszą formę pomocy i dalszy ewentualny plan działania.

Kiedy udać się z dzieckiem do terapeuty ?

Umów się na wizytę kiedy twoje dziecko: 

 • przeżywa trudności w relacjach 
 • ma trudności w relacji z rodzicami
 • cierpi na zaburzenia snu 
 • ma niskie poczucie własnej wartości  
 • cierpi z powodu straty bliskiej osoby lub traumy 
 • ma trudności w radzeniu sobie z chorobą
 • jest drażliwe 
 • cierpi na zaburzenia odżywiania
 • często jest smutne lub płaczliwe 
 • ma nadmierną lękliwość, tiki lub fobie 
 • nie ma motywacji 
 • przejawia zachowania agresywne i impulsywne
 • ma problemy z uzależnieniem 
 • ma   problemy szkolne lub wychowawcze