Interwencja kryzysowa

Interwencja kryzysowa jest to działanie tymczasowe, krótkoterminowe, mające na celu udzielenie natychmiastowej pomocy osobom znajdujących się w sytuacji kryzysu. Działanie obejmuje wiele form pomocy między innymi: krótkotrwałą psychoterapię, farmakoterapię, pomoc prawną, socjalną, materialną oraz ułatwiając kontakt z innymi instytucjami. Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie.

Kiedy szukać pomocy?

Kiedy tylko odczuwasz że potrzebujesz pomocy i przeżywasz kryzys, bez względu na powód wystąpienia to moment aby się nie wahać i umówić się na spotkanie.  

Do kogo skierowana jest interwencja kryzysowa?

Interwencja kryzysowa udziela pomocy indywidualnej oraz rodzinom w sytuacji:

 • doświadczenia wypadków, katastrof i przestępstwa 
 • zagrożenia samobójstwem lub myśli samobójcze
 • choroby własnej lub osoby z rodziny czy bliskiej 
 • śmierci członka rodziny lub osoby bliskiej i żałoby 
 • przemocy seksualnej (gwałt, molestowanie, nadużycie seksualne)
 • przemocy domowej 
 • kryzysu małżeńskiego, partnerskiego czy rodzinnego
 • trudności w przechodzeniu na kolejne etapy rozwoju ( np. urodzenie dziecka, przejście na emeryturę, śmierć współmałżonka )

Jak pomaga interwent kryzysowy?

Interwent ma za zadanie wspierać klienta i towarzyszyć mu w kryzysie w celu uzyskania przez niego samodzielności i równowagi. Kolejnym zadaniem jest zapobieganie i proponowanie alternatywnych rozwiązań oraz proponowanie nowego spojrzenia na obecną sytuację poprzez wprowadzenie w proces zmian. 

6 Etapów interwencji kryzysowej 

Proces interwencji kryzysowej przebiega w sześciu punktach:

 • Zdefiniowanie problemu.
  Rozpoznanie i zdefiniowanie problemu przez klienta.
 • Zapewnienie klientowi bezpieczeństwa.
  Ocena zagrożenia psychicznego jak i fizycznego i utraty bezpieczeństwa oraz całkowitego braku możliwości działania.
 • Zapewnienie wsparcia.
  Zapewnienie klientowi własnego zaangażowania i wsparcia.
 • Rozważenie możliwości.
  Pomoc klientowi w poszukiwaniu dostępnych rozwiązań, znalezieniu najlepszego wsparcia i zaproponowanie sposobów radzenia sobie w zaistniałej sytuacji oraz motywowanie do pozytywnego myślenia.
 • Ułożenie planu.
  Pomoc klientowi w ułożeniu planu, który będzie możliwy do zrealizowania, krótkoterminowy. Dodatkowo są wskazane alternatywne źródła wsparcia i podaje mechanizmy radzenia sobie z trudną sytuacją. Plan musi zawierać konkretne działania, które klient rozumie i jest w stanie realistycznie wykonać.
 • Nakłonienie klienta do zobowiązania się do działania.
  Wspieranie w zaangażowaniu i zdecydowanie się do podjęcia działania