Zuzanna Pacześniak

Aktualnie pracuję w Centrum Pomocy Psychologicznej we Wrocławiu, gdzie prowadzę konsultacje psychologiczne, poradnictwo psychologiczne i psychoedukację dla osób dorosłych. Wspieram osoby doświadczające kryzysów życiowych i trudności związanych z codziennym funkcjonowaniem oraz z różnego rodzaju trudnymi dla nich sytuacjami życiowymi takimi jak choroba, trudności w pracy, doświadczanie przemocy, trudności w relacjach. W swojej pracy wykorzystuję wiedzę i umiejętności zdobyte w trakcie studiów i szkoleń, ale również stale ją poszerzam i udoskonalam. Tworzę w gabinecie atmosferę ciepła i przestrzeń do tworzenia relacji między mną a klientem oraz do otwartej komunikacji. Indywidualnie podchodzę do każdego klienta. Kieruję się Kodeksem Etyczno-Zawodowym Psychologa.