Psychoterapia

Psychoterapia jest jedną z metod leczenia zaburzeń i różnego rodzaju nieprawidłowości w obszarze ludzkiej psychiki. Zależnie od rodzaju i stopnia nasilenia zaburzeń stosuje się różne rodzaje i metody leczenia psychoterapeutycznego. Kluczowym elementem jest bezpośredni kontakt pacjenta z terapeutą. W zależności od rodzaju terapii obejmuje ona cykl spotkań terapeutycznych; indywidualnych lub w większej grupie.

Metoda ta sprawdza się w leczeniu zaburzeń takich, jak depresje, stany lękowe, nerwice, fobie czy zaburzenia odżywiania. Bywa również pomocna w sytuacjach, gdy pacjent nie radzi sobie emocjonalnie z pewnymi sytuacjami w życiu jak na przykład żałoba, uzależnienie, poczucie bezradności czy utrata motywacji do działania. Psychoterapia dotyczy pracy nad sposobem radzenia sobie jednostki z dokuczliwymi zachowaniami, przekonaniami, myślami czy emocjami. Psychoterapię mogą prowadzić jedynie specjaliści z zakresu znajomości ludzkiej psychiki – psychologowie i psychiatrzy, którzy ukończyli szkołę psychoterapii.

W cięższych zaburzeniach utrudniających codzienne funkcjonowanie pacjenta psychoterapia może służyć jako dodatkowy element np. obok leczenia farmakologicznego. Oprócz leczenia schorzeń psychoterapię stosuje się do ulepszania natury psychicznej i potencjału osobowościowego pacjenta. Służy ona poprawie dobrostanu i zdrowia psychicznego, umożliwia rozwój relacji i umiejętności społecznych oraz oferuje narzędzia usprawniające funkcjonowanie pacjenta; bywa więc pomocna zarówno w obszarze życia osobistego, jak i zawodowego.