Wsparcie psychologiczne

Wsparcie psychologiczne

Wydaje się, że poruszając temat wsparcia/poradnictwa psychologicznego warto na wstępie nawiązać do kwestii rozwoju. Dlaczego? W każdy etap rozwojowy, wpisane są pewne zadania. Może być to osiągnięcie samodzielności życiowej i względnej niezależności, kontrolowanie...