Czym jest terapia par?

Natalia Popławska - ZnanyLekarz.pl
Marzena Gmiterek - ZnanyLekarz.pl

Terapia par 

Trudne chwile i kryzysy zdarzają się w każdym związku, jednak nie każda para jest w stanie poradzić sobie samodzielnie i naprawić swoją relację. W takiej sytuacji pomocna jest terapia par. Pomoc małżeństwom i parom polega na pokonaniu trudności i rozwiązaniu problemów. Wspólna praca pozwala lepiej zrozumieć siebie i drugą osobę, właściwie wyrażać emocje i swoje uczucia tak by nie ranić drugiej osoby a finalnie poprawia relację.
Terapia par pozwala skupić się na przyczynie kryzysu jaki pojawił się w związku, przyjrzeć się komunikacji między parą oraz tego jaki był dotychczasowy schemat działania. Terapeuta, jako osoba trzecia, pełni neutralną rolę i ma za zadnie nazywać to co dzieje się w relacji, pokazywać jak wpływa to na relację, nadawać odpowiedniego tempa terapii. Nie opowiada on się za jedną ze stron, ni wydaje opinii i nie ocenia. 

Kiedy można zgłosić się na terapię?

Decyzja o podjęciu terapii najczęściej jest odwlekana do momentu, kiedy problem jest już na tyle widoczny że para ma trudności by razem funkcjonować. Powodów może być wiele i może być to każdy problem który budzi nasz niepokój jednak terapia par jest wskazana na przykład kiedy: 

 • w relacji pojawia się dystans
  Para nie potrafi znaleźć wspólnych tematów do rozmowy, zainteresowań czy aktywności. Coraz częściej pojawia się chęć by spędzać czas razem czy wśród znajomych i pojawiają się tzw. “ciche dni” .
 • brakuje bliskości
  Para zaczyna trzymać się na dystans, w relacji pojawia się chłód oraz odrzucenie.
 • partnerzy nie rozumieją swoich zachowań
  Podczas kłótni pojawiają się nagłe reakcje, a każda ze stron uważa że ma rację i nie rozumie drugiego punktu widzenia.
 • relacja jest nierówna i jedna z partnerów czuje że wszystkie obowiązki spadają na niego
 • jedna ze stron czuje się manipulowana
 • występują problemy w sferze seksualnej
  Para czuje że w ich związku jest niewystarczająca ilość  aktywności seksualnej czy czułości fizycznej, jedna ze stron przestaje o siebie dbać lub gdy jedna ze stron czuje się nieatrakcyjna w obecności swojego partnera.
 • podczas trwania związku pojawia się trudne wydarzenia jak np. choroba, śmierć czy żałoba
 • kiedy para wchodzi w nowy etap w życiu jak np. narodziny dziecka, ślub, przeprowadzka, kiedy dzieci opuszczają dom rodzinny.

Czego można spodziewać się po konsultacjach?

Pierwsze spotkania to zwykle konsultacje, które trwają 2-3 spotkania. Służą temu by poznać się nawzajem, obserwacji relacji, diagnozie i podjęciu decyzji.

 • Poznanie problemu jaki pojawia się w związku i co było powodem by zgłosić się na terapię 
 • Poznanie oczekiwań pary wobec terapii
 • Zebranie informacji o związku i o każdym z partnerów z osobna a więc to jak partnerzy patrzą na związek i jakie mają oczekiwania i jak się one zmieniły od początku trwania związku oraz historia poprzednich związków 
 • określenie mocnych i słabych stron związku a więc to co trzyma parę razem a co ich od siebie oddziela 
 • określenie celu terapii 
 • Ustalenie kontraktu terapii 
 • Podjęcie decyzji o rozpoczęciu terapii

Skontaktuj się z nami

Centrum Pomocy Psychologicznej – Wrocław