Psychoonkologia

Psychoonkologia wywodzi się z połączenia dziedziny psychologii i onkologii. W pomocy, skupia się na trzech najważniejszych celach czyli prewencji i profilaktyce oraz towarzyszeniu osobom chorym onkologicznie i ich bliskim w przebywaniu choroby.

Kto może skorzystać ze wsparcia psychoonkologa?

Pomoc psychologiczna skierowana jest przede wszystkim dla osób chorujących na nowotwór oraz ich rodzin i bliskich. Terapia jest przydatna dla osób w różnych stadiach choroby jak i osobom wyleczonym. Dla pacjentów, którym udało się pokonać raka, powrót do normalnego funkcjonowania również bywa trudny przez emocjonalne zmęczenie, obawę przed nawrotem lub lęk przed poradzeniem sobie z życiem codziennym. Wsparcie psychoonkologiczne dla rodziny i bliskich zalecane jest zarówno podczas choroby, gdy pacjent wyzdrowieje lub przegra walkę z chorobą. 

Jak pomaga psychoonkologia ?

 Leczenie onkologiczne skierowane jest na pomoc cielesnej sfery człowieka natomiast psychologia na myślach, emocjach i zachowaniu ponieważ ich dobrostan wpływa na zdrowie i odporność. Wsparcie psychoonkologa po usłyszeniu diagnozy jest ważne aby zminimalizować uczucie stresu, podnieść poziom sił i pomóc w mobilizacji przed trudnym zadaniem jakim jest proces choroby i leczenia.

Profilaktyka

Profilaktykę stanowi edukacja z tematyki onkologii – propagowanie zdrowego stylu życia, zachęcanie do poddawania się badaniom przesiewowy i okresowym. Ważne jest to by zmienić sposób patrzenia na chorobę. Równie istotne jest wspieranie rodziny i bliskich chorego przez poradnictwo psychologiczne jak i przekazywanie wiedzy jak rozmawiać z chorym oraz jak okazywać mu wsparcie. 

Towarzyszenie i wsparcie 

Wsparcie polega na pomocy w odnalezieniu się w nowej sytuacji jaką jest choroba oraz w pracy nad minimalizacją jej negatywnych skutków. Polega na budowaniu systemu wsparcia wewnętrznego, który składa się poczucie wartości, kreatywność, optymizm, poczucie humoru oraz zewnętrznego – rodzina, bliscy, współpracownicy. Praca z pacjentem może polegać również na edukacji o technikach zmiany postaw i myśli, sposobie redukcji stresu oraz poprawy samopoczucia.   

Podczas leczenia, jednym z zadań  psychoonkologa jest uświadomienie jak ważne jest nastawienie psychiczne. W procesie leczenia ważna jest motywacja i stawianie sobie nowych celów by poprawić jakość życia. W razie niepowodzenia leczenia onkologicznego, pomaga w pogodzeniu się z diagnozą i przebycie dalszej drogi.