Praktyki studenckie w CPP – dlaczego warto nas wybrać?

 

Praktyki studenckie oferowane przez Centrum Pomocy Psychologicznej to doskonała okazja, by poszerzyć swoje horyzonty. W trakcie trwania praktyk będziecie mogli liczyć na profesjonalne wsparcie oraz fachowe doradztwo. Zdobędziecie wiedzę z zakresu diagnostyki w teorii, diagnostyki w praktyce, psychoedukacji, interwencji kryzysowej oraz oddziaływania terapeutycznego. Pokażemy wam, jak prawidłowo sporządzić raport diagnostyczny, a także wspólnie przećwiczymy prowadzenie wywiadu i obserwacji psychologicznej z uwzględnieniem podstawowych technik. Z pomocą naszych doświadczonych specjalistów zdobędziecie coś więcej aniżeli tylko zaliczenie praktyk studenckich na uczelni. Praktyki studenckie w CPP przygotują was do wymarzonego zawodu! Spotkania mają formę wykładowo-warsztatową. Praktyki prowadzą osoby na co dzień pracujące w CPP, które starają się przekazać jak najwięcej praktycznych informacji.

Po więcej informacji o organizowanych przez nas praktykach w Centrum Pomocy Psychologicznej zapraszamy do kontaktu drogą mailową – kontakt@cpp.wroclaw.pl

Praktyki – jak do nich dołączyć?

Kolejną turę praktyk rozpoczynamy już 14.03.2022 r. Spotkania będą odbywały się zgodnie z poniższym harmonogramem.

W związku z tym, iż są to praktyki nieobowiązkowe, nie potrzebujemy skierowania z uczelni, na której studiujesz. Po zakończonych praktykach, każdy uczestnik dostanie potwierdzenie uczestnictwa wraz z szczegółową informacją odnośnie tematyki spotkań i godzin zrealizowanych praktyk.

Praktyki trwają 100h zegarowych, a uczestnictwo w nich kosztuje 1000 zł.

Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o zrealizowaniu 100h praktyk ze szczegółowym ujęciem zakresu tematycznego. 

Kup udział w praktykach (forma dowolna – online lub stacjonarnie)

 

3 w magazynie

Plan praktyk

Natalia Popławska 

5h – Zaburzenia afektywne – diagnoza różnicowa oraz techniki terapeutyczne

 1. Czym są zaburzenia afektywne – wprowadzenie teoretyczne
 2. Diagnoza różnicowa zaburzeń afektywnych
 3. Przegląd narzędzi diagnostycznych
 4. Ćwiczenia/narzędzia do pracy poznawczej i behawioralnej
 5. Case study – praca na trudnych diagnostycznie przypadkach – różnicowanie zaburzeń

 

5h – Interwencja kryzysowa

 1. Interwencja kryzysowa – wprowadzenie teoretyczne
 2. Przegląd badań/statystyk policyjnych dotyczących samobójstw
 3. Interwencja kryzysowa w pracy z osobami z kryzysem suicydalnym
 4. Omówienie kontraktu suicydalnego
 5. Oddziaływania interwencyjne w pracy z osobą będącą ofiarą nadużycia seksualnego

 

5h – Praca psychologa – jak żyć po studiach? 

 1. Rozmowa na temat drogi młodego psychologa
 2. Kierunki rozwoju w pracy psychologa
 3. Dyskusja na temat obaw związanych z podjęciem pracy psychologa
 4. Różnica pomiędzy wiedzą akademicką a wiedzą praktyczną
 5. Historie zawodowe praktyków

 

Natalia Popławska/Agata Pastuszak 

10h – Pacjent w gabinecie – inscenizacja procesu terapeutycznego w praktyce

 1. Pierwsze spotkanie z pacjentem
 2. Odgrywanie scenek trwających po 50 min (terapeuta, pacjent, obserwator)
 3. Prezentacja oddziaływań, technik i narzędzi w trwającym procesie terapeutycznym
 4. Stawianie hipotez diagnostycznych w odpowiedzi na prezentowane objawy
 5. Analiza procesu/scenki, praktyczne informacje, użyte narzędzia

 

Agata Pastuszak 

5h – Dialog motywujący:

 1. Modele zmiany zachowań zdrowotnych;
 2. Definicja dialogu motywującego;
 3. Fazy i procesy w DM;
 4. Elementy składowe dialogu motywującego;
 5. Szczegółowe omówienie narzędzi OARS;
 6. Zjawisko ambiwalencji i oporu;
 7. Ćwiczenia praktyczne.

 

5h – Dialog motywujący i terapia poznawczo-behawioralna:

 1. Omówienie podstawowych technik w psychoterapii poznawczo-behawioralnej i krótka charakterystyka paradygmatu;
 2. Integracja dialogu motywującego z podejściem poznawczo-behawioralnym;
 3. Dialog sokratejski a dialog motywujący;
 4. Budowanie relacji terapeutycznej w oparciu o podejście integrujące;
 5. Zastosowanie DM w terapii zaburzeń psychicznych;
 6. Ćwiczenia praktyczne.

 

Martyna Trzepizur 

5h – Praca z pacjentem z niskim poczuciem własnej wartości 

 1. Czym jest niskie poczucie własnej wartości?
 2. Jakie mogą być czynniki wpływające na niską samoocenę – model
 3. Techniki poznawcze w pracy z osobą o niskim poczuciu własnej wartości
 4. Tabela automatycznych myśli oraz edukacja jak można negatywne myśli automatyczne zamienić na myśli alternatywne
 5. Ćwiczenia praktyczne – narzędzia do pracy z klientem/pacjentem

 

5h – Perfekcjonizm 

 1. Czym jest perfekcjonizm?
 2. Zniekształcenia poznawcze w perfekcjonizmie – przykłady myśli automatycznych
 3. Pytania, narzędzia pomocne w identyfikacji perfekcjonizmu
 4. Perfekcjonizm, a zaburzenia/choroby psychiczne
 5. Praktyczne narzędzia do pracy z pacjentem/klientem

 

5h – Zaburzenia lękowe – diagnoza różnicowa oraz techniki terapeutyczne

 1. Zaburzenia lękowe – wprowadzenie teoretyczne
 2. Różnicowanie zaburzeń lękowych na podstawie modeli terapii poznawczo-behawioralnej
 3. Przegląd narzędzi diagnostycznych
 4. Ćwiczenia/narzędzia w pracy z pacjentem z zaburzeniami lękowymi
 5. Case study – praca na trudnych diagnostycznie przypadkach – różnicowanie zaburzeń

 

Paula Błauciak

5h – Omówienie Wielowymiarowego Inwentarza Osobowości MMPI-2

 1. Podstawy teoretyczne i historia powstania testu
 2. Skale testowe
 3. Procedura badania
 4. Omówienie sposobu obliczania wyników
 5. Zasady interpretacji
 6. Sposoby sporządzania opinii psychologicznej na podstawie wyników testowych

 

5h – Scenki

 1. Konsultacje psychologiczne
 2. Różnicowanie objawów w oparciu o kryteria diagnostyczne

 

5h – WWO – osoby wysoko wrażliwe

 1. Definicja WWO
 2. Wysoka wrażliwość a badania naukowe
 3. Osoba wysoko wrażliwa w gabinecie

 

5h – Poradnictwo psychologiczne

 1. Definicja wsparcia psychologicznego
 2. Wyzwania etapów rozwojowych
 3. Kiedy i dla kogo poradnictwo psychologiczne?
 4. Wybrane metody pomocy stosowane w zakresie poradnictwa

 

Aleksandra Sobieska 

5h – Zaburzenia osobowości – SCID-5-PD

 1. Omówienie kryteriów diagnostycznych zaburzeń osobowości klastra A, B, C
 2. Prezentacja na materiale filmowym prototypów poszczególnych zaburzeń osobowości
 3. Prezentacja nagrania badania SCID-5-PD
 4. Ćwiczenie praktyczne z wykorzystaniem SCID-5-PD – próba oceny wypowiedzi odgrywanego pacjenta pod kątem występowania poszczególnych objawów zaburzeń osobowości

 

Julia Martynowska

5h – Praca z dziećmi i młodzieżą

 1. Specyfika pracy psychologa szkolnego
 2. Pierwsza wizyta – wywiad diagnostyczny z rodzicem i dzieckiem
 3. Podstawowe techniki poznawczo-behawioralne w pracy z młodzieżą
 4. Depresja i samookaleczanie w ujęciu CBT dzieci i młodzieży
 5. Ćwiczenia praktyczne

 

Jagoda Paprocka

5h – Rozwój dziecka i zaburzenia rozwojowe 

 1.     Dziecko czy rodzic jako klient? Omówienie specyficznych warunków diagnozy i psychoterapii dzieci i młodzieży w kontekście współdziałania z opiekunami.
 2.     Rozwój poznawczy dziecka w pierwszych latach życia – przedstawienie różnych koncepcji.
 3.     Proces diagnostyczny – kroki diagnostyczne i dobre praktyki.
 4.     Niepełnosprawność umysłowa – opis, diagnoza i zaburzenia współwystępujące.
 5.     Spektrum autyzmu – diagnoza różnicowa z innymi zaburzeniami rozwojowymi.

5h – Zaburzenia eksternalizacyjne 

 1.     Tradycyjna typologia zaburzeń u dzieci – eksternalizacyjnych i internalizacyjnych.
 2.     Diagnoza różnicowa – ADHD, ODD czy CD? Oddziaływania środowiskowe i  techniki behawioralne.
 3.       Zaburzenia lękowe dzieci i młodzieży – diagnoza i oddziaływania terapeutyczne.
 4.     OCD dzieci i młodzieży – diagnoza i oddziaływania terapeutyczne.
 5.   Kryzysy rozwojowe, sytuacyjne i środowiskowe.

 

5h – zaburzenia internalizacyjne

 1.   Zaburzenia psychiczne wywołane kryzysem (traumą) – ASD, PTSD i zaburzenie adaptacyjne. Diagnoza różnicowa i oddziaływania terapeutyczne.
 2.   Diagnoza depresji u dzieci i młodzieży – obraz kliniczny i różnicowanie od innych zaburzeń.
 3.   ChAD u dzieci i młodzieży – badania i rozpoznanie.
 4.   Inne zaburzenia rozpoczynające się zwykle w okresie dzieciństwa i dojrzewania – mutyzm wybiórczy, zaburzenia tikowe, moczenie i zanieczyszczanie się.
 5.   Rozwijające się mechanizmy zaburzeń osobowości u młodzieży – rozpoznanie.

 

Marta Kowalska 

5h – zaburzenia odżywiania 

 1. Wprowadzenie teoretyczne dotyczące zaburzeń odżywiania
 2. Diagnoza różnicowa
 3. Narzędzia wykorzystywane w pracy z pacjentami z zaburzeniami odżywiania
 4. Ćwiczenia praktyczne

Już niedługo kolejna tura