Paula Błauciak

Jestem psychologiem i diagnostą psychologicznym. W 2022 r. rozpoczęłam czteroletnie szkolenie z psychoterapii poznawczo-behawioralnej, w rekomendowanej przez PTTPB Szkole Psychoterapii Crescentia we Wrocławiu. 

Doświadczenie nabywałam, pracując jako wolontariusz w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu, Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu oraz we wrocławskiej Klinice Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej – Przylądek Nadziei, a także realizując praktyki zawodowe w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu. Reprezentowałam również Uniwersytet SWPS, prowadząc warsztaty na festiwalu muzycznym Woodstock. Poza Centrum Pomocy Psychologicznej pracuję jako nauczyciel akademicki.

Obszary mojej pracy obejmują w głównej mierze diagnozę psychologiczną, psychoedukację i wsparcie psychologiczne. Wspieram osoby dorosłe doświadczające kryzysów życiowych i trudności w codziennym funkcjonowaniu. Cenię atmosferę otwartości i akceptacji, która w moim odczuciu stwarza przestrzeń do nawiązania relacji między mną a klientem. Pochylam się nad trudnościami, z którymi przychodzi mu się zmierzyć w życiu codziennym, kierując się obiektywizmem i Kodeksem Etyczno-Zawodowym Psychologa. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Paula Błauciak - ZnanyLekarz.pl