Magdalena Marek

Jestem psychologiem, specjalistą diagnozy psychologicznej oraz psychoterapeutą w trakcie szkolenia.

Tytuł magistra psychologii uzyskałam na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu. Swoje wykształcenie uzupełniłam o studia podyplomowe o kierunku Praktyczna Diagnoza Psychologiczna. Aktualnie uczestniczę w rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej Szkole Psychoterapii Crescentia we Wrocławiu. Jestem również certyfikowaną terapeutką metody EEG-Biofeedback I stopnia, uzyskanym przez Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii Biomed.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, gdzie współpracowałam z dziećmi z zaburzeniami nastroju i zachowania, jak i rodzicami z trudnościami w kompetencjach rodzicielskich czy uzależnieniach. Do moich głównych zadań należała diagnoza psychologiczna, psychoedukacja oraz oddziaływania terapeutyczne. Odbywałam także staż w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Caritas w Dobroszycach, pracowałam w projekcie unijnym “ogarniam przyszłość” mającym na celu udzielenie wsparcia psychologicznego usamodzielniającym się wychowankom pieczy zastępczej oraz przedszkolu integracyjnym. Obecnie doświadczenie zdobywam w prywatnych centrach psychologiczno-diagnostycznych.

Obszary mojej pracy obejmują diagnozę psychologiczną, poradnictwo psychologiczne, psychoedukację, oddziaływania psychoterapeutyczne, wsparcie osób doświadczających kryzysów życiowych i trudności w codziennym funkcjonowaniu osób dorosłych. W swojej praktyce stosuję techniki z obszaru terapii poznawczo-behawioralnej. Ponadto pracuję z dziećmi od 10 roku życia i młodzieżą, wspierając ich w radzeniu sobie z trudnościami, których doświadczają, prowadzę terapię w obszarach obejmujących zaburzenia lękowe, depresyjne oraz zachowania.

W trakcie spotkań kluczowe jest dla mnie stworzenie relacji opartej na poczuciu akceptacji, bezpieczeństwa oraz zaufania. Skupiam się na empatycznym rozumieniu trudności Klienta, znalezieniu ich przyczyny oraz wsparciu w ich rozwiązywaniu. Pracę poddaję regularnej superwizji, kieruję się zasadami Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa, Stale podnoszę swoje kwalifikacje i rozwijam kompetencje w tematach związanych ze zdrowiem psychicznym i pracą terapeutyczną.

 

Skoro jesteś na naszej stronie, to wiemy, że mierzysz się z trudnymi chwilami, dlatego też, postaramy się jak najszybciej umówić Cię do specjalisty. Zadzwoń na recepcję naszego Centrum pod numer - 579 722 976, a my postaramy się zapewnić Ci wizytę jeszcze dziś.

This will close in 0 seconds