Julia martynowska

Jestem psychologiem oraz terapeutą dzieci i młodzieży pracującym w nurcie poznawczo-behawioralnym. Ukończyłam studia magisterskie na kierunku psychologia (specjalność kliniczna) na Uniwersytecie SWPS. Dodatkowo zrealizowałam szkolenie z zakresu terapii dzieci i młodzieży w nurcie poznawczo-behawioralnym. Prowadzę terapię dzieci i młodzieży od 8 r.ż. w obszarach obejmujących zaburzenia lękowe, depresyjne, ADHD, zaburzenia zachowania oraz zaburzenia ze spektrum autyzmu. Ponadto pracuję z osobami doświadczającymi trudności w regulacji emocji, a także niską samooceną i zaburzeniami odżywiania. Udzielam psychologicznego wsparcia w trudnych sytuacjach rodzinnych takich jak rozwód rodziców czy śmierć członka rodziny. Doświadczenie zawodowe zdobywałam na Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu oraz w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu. Poza Centrum Pomocy Psychologicznej pracuję jako psycholog w szkole podstawowej, gdzie pomagam młodym osobom w przezwyciężaniu trudności w nauce, wzmacnianiu relacji rówieśniczych oraz zwiększaniu motywacji i samooceny. W trakcie spotkań staram się znaleźć przyczynę trudności i poszukać najlepszych rozwiązań dla młodego pacjenta. W gabinecie tworzę przyjazną atmosferę pełną zaufania i poczucia bezpieczeństwa. Stale podnoszę swoje kwalifikacje i rozwijam kompetencje biorąc udział w szkoleniach oraz konferencjach naukowych. Pracuję zgodnie z Kodeksem Etyczno-Zawodowym Psychologa. Julia Martynowska – ZnanyLekarz.pl

Skontaktuj się z nami

Centrum Pomocy Psychologicznej – Wrocław