Anna Marciniak

Ukończyłam studia z zakresu psychologii na wrocławskim Uniwersytecie SWPS, dietetykę na wrocławskim Uniwersytecie Medycznym, kurs z psychodietetyki w Instytucie Psychodietetyki. Aktualnie jestem w trakcie czteroletniej Szkoły Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej oraz studiów podyplomowych z zakresu dietetyki pediatrycznej. Doświadczenie zawodowe zdobywałam w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu, w Instytucie Psychodietetyki oraz renomowanych gabinetach dietetycznych. 

Odbyłam szkolenia m.in. z zakresu Racjonalnej Terapii Zachowania I oraz II, technik relaksacji i wizualizacji, psychoonkologii oraz psychodietetyki. Nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje i rozwijam kompetencje, biorąc udział w kursach oraz konferencjach naukowych.

 

Na co dzień pracuję jako psycholog oraz dietetyk w Ponadregionalnym Centrum Onkologii Dziecięcej “Przylądek Nadziei” we Wrocławiu, gdzie udzielam wsparcia psychologicznego dzieciom i ich rodzinom, a także pomagam kształtować zdrowe nawyki żywieniowe w trakcie leczenia onkologicznego oraz po jego zakończeniu.

 

Obszarem mojej pracy są głównie psychoterapia oraz psychodietetyka. Współpracuję z pacjentami w kryzysie, z doświadczeniem choroby onkologicznej i nie tylko, doświadczających lęków i fobii, zaburzeń odżywiania, a także chcących zmienić nawyki żywieniowe. Cechuje mnie holistyczne i indywidualne podejście do każdego pacjenta. Pracuję zgodnie z Kodeksem Etyczno-Zawodowym Psychologa, a swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Skontaktuj się z nami

Centrum Pomocy Psychologicznej – Wrocław